Hình thức thanh toán

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP PQ
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Trường Chinh, TP. HCM
Số tài khoản: VNĐ 140 970 779...
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP PQ
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Trường Chinh, TP. HCM
Số tài khoản: VNĐ 140 970 779...