Chương trình chiết khấu

 Tổng quan về  chương trình giảm giá cung cấp của chúng tôi.

 

 

Chiết khấu thanh toán trước bằng chuyển khoản ngân hàng: giảm 3% cho mỗi đơn hàng.

 

 

 

 

Chiết khấu lần 1: Cho một đơn đặt hàng (chỉ dành cho các công ty trực tiếp mua sử dụng)

 

 

 

 Tổng số tiền mua mỗi đơn hàng .VNĐ

 Chiêt khấu   %

 

15.000.000

 

 

1%

 

 

30.000.000

 

 2%

 

75.000.000

 

 

3%

 

 

150.000.000

 

 

4%

 

 

250.000.000

 

5%

 

 

 

 

 

Chiết khấu lần 2: Cho doanh số đặt hàng hàng năm (chỉ dành cho các công ty trực tiếp mua sử dụng)

 

 

 Tổng số tiền mua mỗi đơn hàng .VNĐ

 


 

Chiêt khấu   %

 

 

 

300.000.000

 

 

1%

 

450.000.000

 

 

2%

 

600.000.000

 

 

3%

 

750.000.000

 

 

4%

 

900.000.000

 

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Các đại lý được cấp giảm giá khác nhau, được gửi chi tiết qua email info@cokhivn.vn.