Máy cưa inox, máy cắt inox

liên hệ
Chúng tôi cung cấp dịch...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Công nghiệp gia công đánh...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Nhận gia công Đánh bóng...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
Máy cưa vòng 787 XL...
81.500.000
vnđ
97.800.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng ABS NG...
71.000.000
vnđ
79.000.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng N266DA XL...
205.000.000
vnđ
246.000.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng N266 XL...
175.250.000
vnđ
210.300.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng N265 XL...
175.250.000
vnđ
210.300.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng N251DAXL cưa...
170.000.000
vnđ
204.000.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng N216 XL...
125.500.000
vnđ
150.600.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
liên hệ
Máy cưa vòng N215 XL...
Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng 2200 XL...
94.500.000
vnđ
113.400.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng 1750XL cưa...
79.500.000
vnđ
95.400.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng NG160 cưa...
67.000.000
vnđ
80.400.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng 785 XL...
53.000.000
vnđ
63.600.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng 783 XL...
31.200.000
vnđ
37.440.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng 782 XL...
25.600.000
vnđ
30.720.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Máy cưa vòng NG120XL cưa...
41.000.000
vnđ
49.200.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
 Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh bóng và loại bỏ trầy xước bề mặt thép không gỉ chuyên nghiệp
 Công nghiệp gia công đánh bóng inox là quá trình cực kỳ quan trọng
Nhận gia công Đánh bóng inox
Máy cưa vòng 787 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 175 mm, hộp max 213 mm x150 mm.   Code: 1.20.000.0001
Máy cưa vòng ABS NG 160 cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 120 mm, hộp max 120 mm x 102 mm.   Code: 1.20.000.0009
Máy cưa vòng N266DA XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 225 mm, hộp max 265 mm x 200 mm.   Code: 2.20.000.0008
Máy cưa vòng N266 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 225 mm, hộp max 265 mm x 200 mm.   Code: 2.20.000.0006
Máy cưa vòng N265 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 225 mm, hộp max 265 mm x 200 mm.   Code: 1.20.000.0005
Máy cưa vòng N251DAXL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 225 mm, hộp max 240 mm x 160 mm.   Code: 2.20.000.0007
Máy cưa vòng N216 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 175 mm, hộp max 200 mm x 75 mm.   Code: 2.20.000.0004
Máy cưa vòng N215 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 175 mm, hộp max 200 mm x 75 mm.   Code: 2.20.000.0003
Máy cưa vòng 2200 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 175 mm, hộp max 200 mm x 75 mm.   Code: 2.20.000.0002
Máy cưa vòng 1750XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 155 mm, hộp max 160 mm x 140 mm.   Code: 2.20.000.0001
Máy cưa vòng NG160 cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 150 mm, hộp max 160 mm x 145 mm.   Code: 1.20.000.0003
Máy cưa vòng 785 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 152 mm , hộp max 205 mm x 150 mm.   Code: 1.20.000.0002
Máy cưa vòng 783 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 105 mm, hộp max 100 mm x 85 mm.   Code: 1.20.000.0005
Máy cưa vòng 782 XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 105 mm, hộp max 100 mm x 85 mm.   Code: 1.20.000.0004
Máy cưa vòng NG120XL cưa cắt inox kim loại nhỏ gọn, hiệu quả, 100% Châu Âu, cắt ống inox max 120 mm, hộp max 120 mm x 102 mm.   Code: 1.20.000.0008